DEBATT. Maten är en viktig och uppskattad del av vardagen så väl som högtider. God och kvalitativ mat är helt enkelt någoting som vi nog alla vill njuta av året runt. Att vara en smart konsument och samtidigt få just den mat man vill ha är dock inte alltid enkelt. Det är många saker som ska stämma. Vad har maten för ursprung, hur långt har den transporterats, vad har den för innehåll, är köttet från djur som behandlats väl och hur mycket bekämpningsmedel och tillsatser som maten utsatts för är några frågor man kan komma att ställa sig – tillsammans med hur man får bästa kvalitet för varje krona.

Det finns naturligtvis flera svar på dessa frågor, men att handla närodlad och närproducerad mat är ett av de främsta för det garanterar hälsosamma djur som växt upp under de bästa av förhållanden, mat från högkvalitativa jordbruk som följer ambitiösa klimatkrav och det innebär korta transportsträckor. Det är också värt att påminna om att svensk köttproduktion har en markant lägre antibiotikaanvändning jämfört med andra länders konventionella livsmedelsproduktion. Ett ytterligare mervärde är att man genom att handla närodlat också bidrar till att stötta sina lokala bönder och handlare. Kort sagt, närodlad och närproducerad mat är hållbar mat på riktigt.

För Centerpartiet är maten en hjärtefråga, hela vägen från jord till bord. Maten och hur den både påverkar, och påverkas av, människan, djur och natur angår oss alla – vilket också är tydligt när nu allt fler intresserar sig för just maten och dess värde. För det handlar både om god mat och om att vi genom att utnyttja vår konsumentkraft kan göra stor skillnad med små medel. Vi behöver helt enkelt att även i fortsättningen inse matens värde, och att hållbar mat angår oss alla – året runt.

Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne