VÄRNA SKÅNE. Årsbokslutet för 2015 för Region Skåne är nu färdigt. Det visar på ett överskott på 32 miljoner kronor. Kravet på en ekonomi i balans missas med mer än 600 miljoner kronor, trots ökade intäkter. Nettokostnadsutvecklingen var 5,8 procent.

– Region Skåne har i fjor gjort av med mer pengar än någonsin tidigare, utan att det på många områden syns i tydligt bättre resultat, säger Carl Johan Sonesson (M). Det innebär att det krävs ett samlat resultat på drygt två miljarder kronor för 2016 och 2017 för att det ekonomiska målet om ett överskott på 2 procent av de samlade intäkterna ska nås.

– Årsredovisningen visar tydligt att ekonomin i Region Skåne är på väg åt fel håll, säger Gilbert Tribo (L). Med ett överskott på bara 0,1 procent har inte kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning nåtts. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tappat greppet om ekonomin.

– Trots mer resurser och ökade kostnader för bemanningsbolag har varken sjukfrånvaron eller vårdköerna minskat, säger Birte Sandberg (C). Personal hyrdes förra året in för 364 miljoner kronor, eller 65 procent mer 2015 jämfört med 2014.

– När revisionen i förra veckan kritiserade Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att de inte har hanterat den ekonomiska krisen i Region Skåne svarade regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) med att de har ekonomin under kontroll, säger Birgitta Södertun (KD). Det är ytterst anmärkningsvärt att Henrik Fritzon inte har större respekt för revisionen än så. Årsredovisningen visar tydligt att Styret inte har haft kontroll.

Jonas Duveborn