VÄRNA SKÅNE. På torsdag den 31 mars representerar Birgitta Södertun (KD) Region Skåne när hon träffar indelningskommittén, som tidigare i mars föreslagit att Region Skåne ska slås samman med Blekinge i en storregion. Södertun ingår tillsammans med styrets Henrik Fritzon (S) och Märta Stenevi (MP) i den skånska referensgrupp som ska ge sin syn på förslaget på mötet.

Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

Vad kommer du att säga på mötet?
– Att det är anmärkningsvärt och illa att indelningskommittén presenterat ett förslag där Skåne slås samman med Blekinge, tydligt i strid med det remissvar som Region Skåne tidigare lämnat till sagda kommitté.

Vilka konsekvenser skulle en sådan här regionbildning kunna få?
– Framför allt hotas den mest avancerade sjukvården för skåningarna. Idag har Skånes Universitetssjukhus (Sus) ansvar för regionsjukvården för inte bara invånarna i Skåne och Blekinge, utan även boende i södra Halland och Kronobergs län. Kommitténs avsikt är att regionerna inte ska få köpa och sälja vård till varandra. Det skulle innebära att Sus tappar en femtedel av sitt patientunderlag och det i sin tur riskerar göra Sus till en mindre attraktiv arbetsgivare. Det kan bli svårare att attrahera den mest kompetenta personalen och då blir också vården sämre.

Hur skulle regeringens förslag påverka tillväxten och den fortsatta finansieringen av välfärden om det blev verklighet?
– Skåne har redan problem med låg skattekraft som det är idag. Jag tror inte att det är en god idé att bara rakt upp och ner tillfoga Blekinge, som också har låg skattekraft, till regionen.

Så indelningskommitténs förslag är helt enkelt inte särskilt bra?
– Nej, jag tycker inte det. Som politiker är jag tillsatt att företräda skåningarnas intressen och i skåningarnas intresse ligger att skåningarna ska få en bra sjukvård. När Sus blir ett av två universitetssjukhus vars patientunderlag skulle minska i det här förslaget, riskerar vården bli sämre. Jag tror på samarbete mellan regioner som växer fram underifrån, inte på att med tvång riva bort mattan under fötterna på den avancerade skånska vården.

Gustav Lundblad