VÄRNA SKÅNE. När sjukvårdsnämnd SUS sammanträdde i veckan röstade Socialdemokraterna och Miljöpartiet ner Allians för Skånes förslag om att ta fram en plan för att få Skånes universitetssjukvårds ekonomi i balans.

Foto: min_blogg CC 2.0

Foto: min_blogg CC 2.0

Bakgrunden är den ekonomiska månadsrapport för februari som nämnden behandlade på sammanträdet i tisdags. Prognosen är att Skånes universitetssjukvård kommer att göra ett minusresultat på 400 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen ligger på 6,5 procent, vilket är långt över vad som är långsiktigt hållbart. En kostnadsutveckling på 6,5 procent är ett absolut hinder för SUS förutsättningar att framöver kunna leverera högkvalitativ vård.

Och det är inte första gången Socialdemokraterna och Miljöpartiet vägrar att inse behovet av att ha kontroll över ekonomin. Region Skånes revisorer har, som Opposition Skåne tidigare har berättat, konstaterat att S och MP i stort sett genomgående röstat ner Alliansens förslag till ekonomiska åtgärder.

Våra observationer visar att i alla tre nämnderna för Sund, Kryh och Sus har alliansen lagt fram förslag för åtgärder, som har röstats ner. Vår sammanfattande iakttagelse är att nämnderna har vidtagit mycket få, eller inga åtgärder alls för att få ordning i budgeten. – Region Skånes revisorer 

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Demografin förändras med fler äldre människor än tidigare, tekniska framsteg förändrar behov och möjligheter, och folks förväntningar på sjukvården ökar. Dessa förutsättningar gäller även SUS.

SUS verksamhet och arbetsmetoder behöver förändras mycket mer genomgripande än vad förslagen på handlingsplaner syftar till. Tempot på effektiviseringsarbetet måste öka. Synen på vilken sorts effektiviseringar som ska göras måste förändras. Införandet av e-hälsometoder och digitalisering av remisshanteringen är två exempel på kostnadsbesparande effektiviseringar som går alldeles för långsamt.

Johan Folin