ambulanssajt

DEBATT. Ett stort steg mot en bättre skånsk ambulanssjukvård.

DEBATT. Få saker är så viktiga för medborgarna som att ambulansen fungerar; att den kommer i tid, att pengarna används till så mycket vård som möjligt, att organisationen är driftsäker och att ambulanspersonalen trivs på jobbet och känner en lust i att vara med och utveckla vården.

Därför är också varje rapport om brister högst allvarlig. För även om mycket fungerar bra – till exempel har Skåne kanske landets bäst utbildade personalstyrka– så finns det problem som kräver förändring. Det handlar om bilar som plötsligt blir stående på grund av personalbrist. Det handlar om bilar som dröjer för länge, inte minst när de behövs ute på landsbygden. Och det handlar om vittnesmål från personalen om en väldigt tuff arbetsmiljö.

Så kan det inte fortsätta. Därför la vi kristdemokrater en motion till regionfullmäktige om att det är hög tid för en grundlig genomlysning och utvärdering av all skånsk ambulanssjukvård. Till vår glädje har motionen nu antagits.

Det innebär att man nu – förutsättningslöst – ska se över hur vården bör organiseras för att fungera så bra som möjligt utifrån medicinsk kvalitet, insatstider och resurseffektivitet. Egen regi och privat regi ska jämföras så att vi inte – utan fakta på bordet – låser fast oss vid en driftsform framför en annan när det är kvaliteten som borde vara styrande. Och – vilket är särskilt angeläget – så måste personalens synpunkter vägas in så det inte blir en skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring. Allt detta för att kunna klarlägga – och därpå förverkliga – de förändringar som skånsk ambulanssjukvård så väl behöver.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare i Region Skåne

Per Einarsson (KD)
Andre vice ordförande sjukvårdsnämnd Kryh

 

Foto: Johan Folin

Foto: Johan Folin