DEBATT. För den som drabbas av en allvarlig sjukdom så kan vägen tillbaka vara svår utan rätt hjälp och tillräckligt stöd. Det handlar oftast om en fortsatt medicinering, uppföljande hälsokontroller och sjukgymnastik, ibland handlar det även om att patienten ges tillgång till stöd i form av samtalsterapi eller annan psykologisk lindring efter att ha upplevt det trauma som en allvarlig sjukdom innebär för individen.

När det kommer till människor som drabbats av hjärt-och kärlsjukdomar kan samtliga dessa, eller fler, åtgärder vara relevanta beroende på hur den drabbade upplever sin situation efter att man kommit ur den största och initiala krisen. Men ett område som hälso-och sjukvården fortfarande behöver lägga mer kraft och fokus på är den eftervård som innebär fysisk rehabilitering samt livsstilsråd.

Hjärt- och kärlsjukdomar är fortsatt den vanligaste dödsorsaken i både Sverige och i den övriga världen – nästan fyra av tio svenskar avlider av en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. Stora delar av detta lidande förhindras av preventiva åtgärder och genom att den medicinska utvecklingen går framåt med stormsteg. Men eftervården är alltså fortfarande ett i delar allt för eftersatt område – trots att det enligt evidensbaserad forskning visat sig ha en tydligt positiv inverkan för att minska det allmänna sjukdomsantalet. Forskningen i dag visar att överlevnadsprognosen efter kranskärlsjukdom ökar med så mycket som 26 procent i de fall som patienten gavs tillgång till anpassad fysisk rehabilitering och livsstilsrådgivning – och även risken för återinläggningar minskade kraftigt. Eftersom hjärt-och kärlsjukdomar även drabbar vissa grupper hårdare så finns det ytterligare skäl att nu se över hur Region Skåne kan inventera och vid eventuella brister inrätta en proaktiv och individuellt anpassad eftervård och därmed ge patienter god information om hur man bäst tillbaka i vardagen kan upprätthålla sitt fysiska välbefinnande efter att ha drabbats av en hjärt-och kärlsjukdom.

Dagligen drabbas många svenskar av hjärt-och kärlsjukdomar, och eftervård är en av flera nödvändiga åtgärder för att minska risken för komplikationer.

Lars-Göran Wiberg (C)
ledamot hälso-och sjukvårdsnämnden samt sjukvårdsnämnd Kryh
Region Skåne