DEBATT. När det fasta telenätet i år försvinner då Telia stänger 17 telestationer i Skåne, där det gamla kopparnätet ska ersättas av framför allt mobilnät och fiber kommer det att drabba 1 700 hushåll och företag på landsbygden. Att säga att detta är bekymmersamt är en grav underdrift, och situationen har heller inte blivit bättre av att Telia i många fall brustit i informationen till sina kunder.

Skånes landsbygd står i dag inför en rad tuffa utmaningar- på en rad olika områden. Ett av de tydligaste exemplen på ett sådant område är självklart kollektivtrafiken som utarmas allt mer. Vi ser att en stor del Skånes befolkning allt mer utestängs från att ta del av mycket av det som rörelsefrihet och valfrihet innebär. Hållplatser tas bort från en dag till en annan, direkttåg hotas och de stora och tunga trafikprioriteringarna har ett tydligt storstadsfokus. När då det parallellt med detta även öppnas en digital klyfta, som det för många kommer att vara svårt att ta sig upp från anser vi i Centerpartiet i Region Skåne att nog är nog. Vi kommer inte att stillasittande se på när varken hållplatser, möjligheter att kommunicera eller sköta sitt företag försvinner för landsbygden och för våra mindre orter.

Centerpartiet i Region Skåne har därför ställt frågan till, och kräver svar av, den styrande minoriteten, S och MP, på vilket sätt som de nu kommer att ta ansvar som samordnare av arbetet med bredbandsinfrastrukturen i regionen, för att undvika att en digital klyfta uppstår med anledning av nedmonteringen av kopparkablarna. Vi har även frågat hur de nu planerar att samverka arbetet för att hindra de negativa effekterna av nedmonteringen. För det är Region Skåne som bär ansvaret för att samordna arbetet med bredbandsinfrastrukturen i Skåne, och som bär ansvaret för att den ska vara tillfredställande och för att människor inte ska riskera att falla mellan stolarna. Vi anser att den styrande minoriteten fortfarande är skyldiga den skånska landsbygden ett svar på detta.

Birte Sandberg (C)
Tomelilla
gruppledare Region Skåne

Ulrika Axelsson (C)
Sjöbo,
distriktsordförande Centerpartiet Skåne