DEBATT. Den så kallade indelningskommitténs förslag till ny regional indelning av Sverige presenterades i förra veckan. Att Skåne föreslås gå samman med Blekinge kan inte undgått någon. Inte heller vilka problem som är behäftade med en sådan lösning.

Birgitta Södertun (KD)

Birgitta Södertun (KD)

Utöver problematiken i att en rödgrön regering försöker driva igenom en omorganisation ovanifrån, utan att lyssna på Region Skånes remissvar, finns dock andra aspekter som är illavarslande för Skåne.

Idag samverkar Region Skåne med Blekinge, södra Halland och Kronoberg i den Södra regionvårdsnämnden. Södra regionvårdsnämnden bildar underlag för den planerade avancerade sjukvården vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Ett stort befolkningsunderlag är en förutsättning för att kunna bedriva en bra universitetssjukvård. Inte bara för att öka kompetensen hos den egna personalen, vilket såklart leder till bättre vård. Utan även för att rekrytera den bästa sjukvårdspersonalen som kan arbeta under stimulerande förutsättningar och ge befolkningen den bästa vården.

Indelningskommitténs intention är att avveckla Södra regionvårdsnämnden. Universitetssjukhusen ska bara ge vård till befolkningen i den egna storregionen. Det skulle för Sus innebära att man slår undan en femtedel av befolkningsunderlaget. För skåningarna riskerar vården bli sämre. Samarbeten mellan regionerna som växer fram underifrån ses med skepsis av en regering som uppenbarligen vill att alla ska passa in i en och samma mall.

Detta är en aspekt av förslaget som vi måste prata mer om, och bekämpa. Hur kan indelningskommittén tro att invånarna i södra Halland eller Kronobergs län plötsligt skulle vilja få sin avancerade vård i Göteborg respektive Linköping, istället för Lund? Som skånsk ledamot i samrådsgruppen för ny läns- och regionindelning blir detta en av de viktigaste områden för kritik som jag kommer att framföra till indelningskommittén.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne, ledamot i samrådsgruppen för ny läns- och regionindelning