PRESSMEDDELANDE. Den senaste tiden har det gått att läsa om den omtyckta mottagningen för hjärtpatienter i Helsingborg som riskerar att läggas ner för att istället byggas upp på nytt i egen regi. I ett initiativärende föreslår Allians för Skåne istället att det nuvarande avtalet med Capio förlängs i väntan på en ny upphandling inom kardiologin.

– Det är helt fel att lägga ner en väl fungerande och omtyckt verksamhet för att sedan bygga upp det på nytt i egen regi. Vad vi istället behöver göra är att se vad som är bäst för den enskilde hjärtpatienten, säger Gilbert Tribo (L), oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Trygghet och kontinuitet är viktigt för de hjärtpatienter som idag under många år har gått till Capio i Helsingborg. Verksamheten är uppskattad och av god kvalitet. Det är orimligt att bygga upp en helt ny verksamhet från grunden i offentlig regi när en välfungerade verksamhet i privat regi finns. Därför bör en ny upphandling göras, säger Ulrika Heindorff (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det här är ytterligare ett exempel på styrets agenda att återta all sjukvård i egen regi, trots att de privata alternativen bevisligen gör stora insatser för att ge skåningarna en god vård, säger Lars-Göran Wiberg (C,) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det här skapar oro och otrygghet bland tusentals patienter helt i onödan och det kan vi inte acceptera. De här patienterna har ett extra stort behov av läkarkontinuitet och den måste värnas. Dessutom har Helsingborgs lasarett nog med uppgifter att ta tag i redan som det är. Att lägga till ytterligare en vinner ingen på, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

Mattias Brage