VÄRNA SKÅNE. I går (16/3) var rapporten från den normkritiska granskningen av skane.se uppe på personalnämnden. Då överraskade ordförande Märta Stenevi (MP) alla med att vid sittande bord dra tillbaka sitt förslag om att kasta ytterligare 30 000 skattekronor på en uppföljning av 200 000-kronorsarbetet. I stället föreslog hon att HR-direktören ska återkomma i årsredovisningen för 2016 ”med en rapport om utfallet av arbetet med att göra skane.se mer inkluderande utifrån likarättsperspektivet”.

Rapport värd att granska.

Arkiverad. Tillsammans med 200 000 kronor.

Detta fick Sverigedemokraterna att kraftfullt protestera mot hur ärendet har hanterats. Det har funnits gott om tid för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ge besked om vilken avsikt de har haft med rapporten. SD vägrade därför delta i beslutet.

Alliansen valde däremot att acceptera beslutsförslaget utifrån att det inte finns några skrivningar i det som slår fast att den kvalitetsmässigt undermåliga rapporten ska användas i kommande kommunikations- eller värderingsarbete, den bara ”lades till handlingarna”.

– Till skillnad från andra rapporter som nämnden tar emot och formellt ”lägger till handlingarna” saknas i detta ärende formuleringen ”med ett godkännande”, konstaterade Mats Svanberg (M).

Skadan av beslutet om att ta fram rapporten är redan skedd, och det är nu upp till revisionen att granska hanteringen.

Det visade sig dessutom att rapporten var överflödig redan när den beställdes.

– Arbetet med värderingar och budskap i bilder och texter i Region Skånes informationsmaterial inleddes redan innan den normkritiska granskningen påbörjades, svarade kommunikationsdirektör Anna Jarleman på en fråga från Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden. Anna Jarleman tillade att detta är en daglig del av kommunikatörernas ansvar.

Kommunikatörerna i Region Skåne är nog gladast. De slipper ju klura ut hur de ska hantera rapportförfattare Maria Jacobsons anmärkningar på skane.se. Till exempel att ”det är svårt att uttala sig om funktionalitet och sexualitet utifrån startsidans bilder”. Det är ju något som sällan syns på bild.

Jonas Duveborn