SATIR. Beskedet att regeringens utredare vill slå ihop Skåne och Blekinge i all ära, men de senaste veckornas mest omtalade nyhet är att det rödgröna Styret i Region Skåne använt en halv sjuksköterskelön till en så kallad normkritisk granskning av regionens hemsida. En inhyrd medarbetare från en ideologisk tidskrift närstående feministiskt initiativ har granskat hur denna är genomsyrad av normer.

Till exempel är den saklig vilket anses vara ett exempel på en maskulin norm. Värre attack mot det kvinnliga könet får man leta länge efter i samtidsdebatten.

Delen om företagare på skane.se, som gurukonsulten ville rensa bort.

Delen om företagare på skane.se, som gurukonsulten ville rensa bort.

Dessutom föreslår normkritikkonsulten att ordet företagare rensas bort från hemsidan. Hur alla de företagare som har affärer med regionen ska få sin information är ytterst oklart. Eftersom den rapportskrivande konsulten sålt tjänsten via sitt företag till regionen blir det ytterligare märkligt.

Att skribenten är konsult är inget konstigt, sådana behövs ibland. Till exempel när man inte har en kompetens bland de anställda. Ska någon bygga en femvånings sjukhusbyggnad är det nog lämpligt att hyra in den tjänsten från någon som kan rita hus och utföra hållbarhetsberäkningar och annat sådant.

En annan form av konsulter är de som förändrar organisationer. De lever huvudsakligen på att de intervjuar många ur personalen och drar fram de kunskaper som redan finns där. Det behövs ibland när prestige och gamla låsningar förhindrar att man gör det man egentligen vet borde göras.

Men detta är en tredje form av konsult. Gurukonsulten, som egentligen inte vet något om föremålet för uppdraget, men har ett anseende att vara framåtsyftande och därför presenterar samma lösning överallt: konsultens hemsnickrade.

Att Region Skåne redan har nästan för många duktiga och erfarna kommunikatörer, som mycket väl vet att det är viktigt att inte fastna i klichéer eller omedvetet underblåsa fördomar – det är ju en del av deras yrke – och att regionen dessutom styrs av politiker som, i fall de kan något, vet hur man presenterar ett budskap för att vinna stöd och sympatier. Det är inget man behöver bry sig om, det gäller att hitta en guru som surfar lite på hemsidan och sedan presenterar ett lagom hopkok av teorier och konkreta förslag på detaljer.

Och allt under paraplyet att angripa de gamla normerna. Men gäller det att vara mot det som blivit fastlåsta strukturer kan man leta på annat håll.

Till exempel hos undertecknad. Er Dr Trotz är förvisso för all kritik och har alltid lite svårt för att låta bli att kritisera makten. Normalt sett kritisk, kunde man kalla det.

Dr Trotz

Dr Trotz

Skulle Styret i Region Skåne våga lägga en kvarts miljon av skattebetalarnas pengar på en maktkritik granskning så är jag beredd – i alla fall till att lägga ett anbud. Och jag blir säkert billigast, ty tillfredsställelsen att angripa makthavare är halva min lön.

Nu blir det inte så, ty det är inte makten som makthavare vill ha granskat. Det är normer och strukturer som finns hos de underlydande. Ty makthavarna har ju visat hur moderna och öppna de är genom att anlita just en gurukonsult ur eliten. Och då är det bara bra att det kostar, det visar ju att man bryr sig om frågan.

 

 

 

 

 

 

 

Dr Trotz:

På Opposition Skåne medverkar de flesta veckor den alltid lite motvalls skribenten Dr Trotz. Både till namn och gärning passar han oss bra, även om den gode doktorn förbehåller sig rätten att slå åt alla håll. Vår sida handlar ju om opposition i Region Skåne, och Dr Trotz är till sin natur både oppositionell och trotsig. En varning: All likhet med verkliga förhållanden är en ren slump. På Twitter heter han @Dr_Trotz