DEBATT. Linderöd har ett vackert läge och är perfekt för den som vill bo utanför städerna, nära naturen på Linderödsåsen, lite sidan av mitten av Skåne, men också nära väg E22.
Kommunerna längs väg E22 och näringslivet har kämpat för vägens utbyggnad sedan tidigt 90-talet. När vi i Sydsverige började uppmärksamma vägens betydelse hela vägen upp till Norrköping fanns få delar av vägen i den nationella planen. I regering och riksdag var det få som insåg vägens betydelse för västra delen av Sydsverige.

Pontus Lindberg (M).

Pontus Lindberg (M).

Tyvärr lider vi fortfarande av de misstag som gjordes redan på 70-talet. Då trodde politiken inte på att bygga ut vägnätet, dessutom var man på god väg att avveckla den regionala tågtrafiken. Sedan dess har de flesta insett hur viktiga växande arbetsmarknadsregioner är för vårt välstånd. Det är inte länder som konkurrerar på den globala marknaden. Det är regioner som är tillräckligt stora som drar till sig näringsliv och kompetenta medarbetare.
Vi måste därför våga investera i infrastruktur. Vill vi ha det bättre, vill vi se ekonomin växa, så kommer transportbehovet av både människor och gods att växa i framtiden.
Tyvärr finns det i dag politiker som lever kvar i 70-talets antibilism, trots att vi för var dag får allt mindre utsläpp och allt mindre från vägtrafiken.
I Skåne är det tydligt att utvecklingen i sydväst har gått fortare än på den östra sidan. Därför är varje satsning som knyter oss närmare ihop Skåne mer än välkommen. Sveriges näst största arbetsmarknadsregion är västra Skåne, ibland har Storgöteborg vunnit på målfoto. Skillnaden är att på andra sidan Öresund har vi Köpenhamn. Nordens största arbetsmarknadsregion är ”Greater Copenhagen”.
Danmark har en faktiskt en huvudstadsstrategi som innefattar Skåne. Vad har regeringen i Stockholm? Sverige behöver en positiv utveckling i både Stockholmsregionen och Skåne, infrastrukturen är det som gör det möjligt och infrastrukturen är ett statligt ansvar.
Nästa steg i utbyggnaden är Sätaröd-Vä, en rakare sträckning som kommer att både spara tid och skona miljön. Förhoppningsvis kan vägen invigas 2020, det samma gäller sträckan Fjälkinge-Gualöv. Men betydelsen av väg E22 tar inte slut där. Det behövs fortfarande satsningar i Blekinge och genom Kalmar län där vägen håller alldeles för låg standard.
Historien om utbyggnaden av väg E22 visar alltför väl att staten inte tagit sitt ansvar för infrastrukturen i hela Sverige. I stället för att bygga längre sträckor och uppnå verkliga förbättringar har sträckor styckats upp i olika snuttar. Saker och ting kan alltid skötas bättre och man kan önska sig mer. Men denna vecka tänker jag glädja mig åt att förbifart Linderöd är till slut på gång. Spaden är i marken!
Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Region Skåne
Har publicerats i Kristianstadsbladet 14/3 2016.