VÄRNA SKÅNE. Många anställda i Region Skåne genomför externa besök i tjänsten, både in- och utrikes. Hittills har det inte funnits någon samlad bild av vilka eller hur många som deltar i besöken och inte heller någon övergripande policy eller något stöd för den som vill delta i dessa erfarenhetsutbyten.

– Därför har Moderaterna föreslagit att en kartläggning ska göras av den utbytesverksamhet som anställda deltar i, och att det ska antas regionala riktlinjer för hur denna kunskapsinhämtning ska ske, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden.

– Region Skåne har duktiga medarbetare och verksamheten håller hög professionell kvalitet, men med ett mer systematiskt agerande kan skåningarna ges ännu bättre vård och service, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

Moderaternas motion behandlas på personalnämndens sammanträde på onsdag (16/3). Socialdemokraterna och Miljöpartiet har föreslagit bifall.

Jonas Duveborn