Lars Lundberg

Lars Lundberg (KD) skriver om avvecklingen av kopparnätet och tam reaktion från S och MP.

När Miljöpartiets Thomas Hansson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne, kommenterade TeliaSonera avvecklingen av kopparnätet draperade han verkligheten i fina ord. Risken för en digital klyfta är ”liten”. Det faktum att mobilt bredband, som ju dessutom kräver att täckningen fungerar, har begränsningar i form av mängden datatrafik kan ”upplevas” som en begränsning på MP-språk. Ja, han skrev så i sitt interpellationssvar på regionfullmäktige den 1 mars.

Själv ”upplever” jag det hela som ett slag mot landsbygden, ett tecken på den ökade klyftan som finns mellan beslutsfattare i storstäderna och verkligheten i Sverige. TeliaSonera har aviserat att man drar in kopparnätet i utvalda områden på landsbygden i Trelleborg, Ystad, Lund, Helsingborg, Sjöbo och Skurups kommuner.

Visst sker en utbyggnad av fibernätet, men det är dyrt och det når inte alla orter. Det har till exempel rapporterats om hur ett byalag i Rycketofta utanför Helsingborg måste ligga ute med miljontals kronor för att få tillgång till fibernätet. Det kommer att bli verklighet för många fler orter på landsbygden när kopparnätet och tillgången till ADSL-bredband stryps av Telia Sonera. Är detta acceptabelt i ett land där vi redan betalar världens högsta skatter?

Det handlar inte bara om privat webbsurfande, utan såklart även om infrastrukturen för företag på landsbygden. Och – viktigast av allt – vad händer egentligen med äldres trygghetslarm när kopparnätet monteras ned? Oron är stor bland äldre.

Region Skåne, som har ansvar för den regionala utvecklingen, kan inte bara sitta stilla och acceptera dessa nedskärningar. Styret, med socialdemokraterna och miljöpartiet, måste protestera högljutt när skåningarnas service och infrastruktur försvinner. Frågan är dock om de förstår verkligheten för människor på landsbygden. MP är ett storstadsparti – kan skåningarna lita på att de försvarar våra intressen gentemot Telia Sonera och staten?

Lars Lundberg (KD) 
Gruppledare Sjöbo kommun
Ledamot regionfullmäktige