Igår (9/3) träffades sjukvårdnämnd Kryh för att diskutera bland annat frågan om operationsrobot. På mötet fick Alliansen glädjande nog gehör hos S och MP för linjen om att hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) särskilt bör titta på möjligheterna att flytta en operationsrobot till Centralsjukhuset i Kristianstad från Skånes universitetssjukhus. För att nå dit krävdes en lång tids ajournering från de rödgröna innan man var villiga att ändra sitt förslag och jämka sig med Alliansens.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

– Vi ser naturligtvis positivt på att styret i Kryh ändrade uppfattning. Nu väntar vi oss att man följer samma linje i HSN, säger Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i Kryh och fortsätter:

– Vi välkomnar också att man till slut ändrade sig gällande hanteringen av vårt initiativärende. På förra mötet meddelade man att vi skulle nöja oss med en muntlig redovisning, utan skrivet material och utan beslut i frågan, men nu blev alltså det här beslutet svaret på vårt initiativ och det är bra.

– Viktigast av allt är dock att vi nu äntligen kan komma vidare och få frågan ordentligt belyst. Patienter och personal har väntat länge nog som det är.

Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder den 18 mars.

Mattias Svensson