I går (9/3) föreslog Indelningskommittén att Sverige ska delas in i sex storregioner, Skåne ska slås samman med Blekinge.

– Förslaget saknar verklighetsförankring, säger Ulf Bingsgård (M), vice ordförande i demokratiberedningen i Region Skåne. Och det saknar av allt att döma också stöd i de breda folklagren.

Skåne och Blekinge.

Skåne och Blekinge.

Region Skåne har en lång tradition av dialog med skåningarna i utvecklingsfrågor. Den skånska medborgardialogen brukar framhållas som ett gott exempel. Frågan om att Skåne ska förstoras har däremot ännu inte diskuterats.

– Det finns nu ett uppenbart behov av att inhämta skåningarnas synpunkter också i denna fråga, fortsätter Ulf Bingsgård. Tack vare våra väl upparbetade kanaler finns det möjlighet till det utan att ställa till med en regelrätt folkomröstning.

– Moderaterna lämnar därför i dag in ett initiativ till regionstyrelsen om att använda Skåneenkäten eller Skånepanelen för att låta skåningarna göra sina röster hörda i frågan om att slå samman Skåne med Blekinge, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

– Detta bör göras skyndsamt då regionfrågan inte bara är högaktuell, utan också viktig att få ett medborgerligt perspektiv på.

Jonas Duveborn