Olle Schmidt (L)

Det var Lubbe Nordströms radioserie om ”Lort-Sverige” i slutet av 30-talet som de hygieniska bristerna i vårt land fick bred uppmärksamhet. Men ännu i mitten av 60-talet var en tredjedel av alla bostäder utan badrum.
Under min tidiga skolgång i det lilla västgötska samhället fick vi alla barn under överinseende tvaga oss i det lilla badhuset varannan lördag.  Sedan kom det klassiska badhuset i den lilla staden med bastu och skrubbning. Allt givetvis uppdelat mellan kvinnor och män.
Med simhallarna fick vi gemensamhetsbad, inomhus precis som sommarens bad.

Skåne har ju en särskild badhistoria med Mölle, där kvinnor och män vid förra sekelskiftet för första gången i vårt land kunde bada gemensamt i havet samt de välkända kallbadhusen med gamla anor utmed våra kuster. Är månne Ribersborgs kallbadhus ljuvelen i kronan?

Igår (8/3) manifesterade många den Internationella kvinnodagen. Uttryckssätten var olika. Mycket uppmärksamhet fick beslutet att utestänga män från det nya kommunala Hylliebadet i Malmö. Som ledamot i den ansvariga nämnden var jag ovetande om att förra årets kritiserade beslut nu skulle upprepas. Det var galet att stänga ute männen förra året, lika fel i år!
Sydsvenskans Heidi Avellan skrev i lördags (5/3) en utmärkt ledare om vikten att kvinnor och män, barn och vuxna kan samsas i samma bassäng.  Hennes oro är att utvecklingen av ett mer jämställt samhälle i Sverige går i fel riktning.

Håller en kulturrelativism att smyga sig in, undrar alltfler?
I vår vilja att visa öppenhet och tolerans riskerar vi att svika väsentliga grundläggande värderingar, som utvecklats under decennier i vårt land – inte sällan i strid!
Det gäller inte minst kampen för kvinnors lika värde.
I somras skrev Sverker Oredsson, historieprofessor emeritus, och jag en artikel i Sydsvenskan om toleransens gränser. Vi varnade för ”moralpoliser” i våra förorter, som talar om hur kvinnor skall bete sig och klä sig!
Reaktionerna var överväldigande med mycket få kritiska röster!

Några historiska årtal om Sveriges utveckling till ett jämställt land:
1921 får kvinnor rösta för första gången, två år senare öppnas flera statliga ämbeten för kvinnor, 1927 öppnas statliga läroverk för kvinnor, 1938 får inte kvinnor avskedas på grund av graviditet, förlossning eller giftermål, 1970 avskaffas sambeskattningen, 1973 den första pappaledigheten, 1979 får vi en jämställdhetsombudsman och 1994 den första pappamånaden.
Den första pappamånaden röstade jag själv med stor tveksamhet för, jag satt då i riksdagen. Men med åren har jag blivit klokare och har idag inga problem med de tre månaderna som männen ges möjlighet att tillbringa med sina barn. Till mitt försvar skall sägas att jag själv var hemma med båda barnen sex månader var. Det var det där med ”tvånget” som jag hade bekymmer med på den tiden.  Nu ser jag det som ett rimligt sätt att förmå fler män att ta sitt ansvar!

Jag tycker fortsatt att Sverige måste vara ett öppet och välkomnande land. Människor behöver alltid vidga sina vyer och med respekt förstå andras sätt att tänka och leva!
Men vår öppenhet och respekt för andra kulturer får aldrig innebära att vi gör avkall på våra grundläggande värderingar.
Synen på kvinnans lika värde är en fundamental och självklar mänsklig rättighet!

Olle Schmidt (L)