Tidigare i eftermiddags (9/3) presenterade Indelningskommittén sitt förslag till en ny regionindelning i Sverige. Kommitténs förslag är att låta Skåne bilda en ny region tillsammans med Blekinge. Ett förslag som Centerpartiet i Region Skåne inte ställer sig bakom. Istället ser vi att Skåne ska bestå i nuvarande form, något vi har varit tydliga med sedan regeringen tillsatte kommittén förra året.

– Skåne är redan tillräckligt stort och har välutvecklade samarbeten inom bland annat vården och kollektivtrafiken med samtliga angränsande län, det är därför oerhört beklagligt att Indelningskommittén nu vill tvinga ihop Skåne med Blekinge, kommenterar Birte Sandberg (C), gruppledare i Region Skåne.

– För oss är det självklart att förändringar i regiongränser måste växa fram underifrån, något det inte gör på det sätt som sker nu. Vi anser inte att det finns ett tillräckligt stöd för den föreslagna förändringen och kommer att fortsätta kämpa för att Skåne inte ska slås ihop med någon annan region, avslutar Birte Sandberg.

Linus Hannedahl