Indelningskommittén har i dag föreslagit att Sverige ska delas in i nya storregioner, och att Region Skånes ska slås samman med Blekinge.

– Det är svårt att förstå hur Indelningskommittén ens har kunnat fundera på att tvinga ihop Skåne med Blekinge, kommenterar Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Skåne är tillräckligt stort och vi samarbetar redan inom de områden vi behöver. Det är trist att byråkrati-kriget om Skånes administrativa gränser nu eskalerar.

– Ingen har övertygande kunnat visa att skåningarnas välfärd skulle få bättre förutsättningar i en till ytan större region, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition. Skåne behöver stöd – och mandat – för att oaktat en regionreform eller inte utveckla det funktionella samarbetet åt såväl norr som söder. Det handlar både om gränsöverskridande sjukvård och tydlighet i infrastrukturplaneringen över Öresund.

– Detta innebär att våra ansträngningar för att försvara Skånes position, för Sveriges bästa, nu får trappas upp. Det finns sannolikt ingen majoritet för att slå ihop Skåne med Blekinge varken hos skåningarna eller i regionfullmäktige, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn