I går meddelades att de danska partier som står bakom Fehmarn Bält-förbindelsen – en bred blocköverskridande grupp – beslutat att medge att bolaget som ska bygga tunneln går vidare och tecknar avtal om entreprenader. Detta trots att de tyska besluten dragit ut på tiden.

– Det är bra att arbetet med förbindelsen går vidare, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition i Region Skåne. Skåne är beroende av både sådana fysiska förbindelser och av samarbeten åt alla väderstreck.

Pontus Lindberg (M) talar i Rønne på ett seminarium anordnat av Ystad hamn.

Pontus Lindberg (M) talar i Rønne på ett seminarium anordnat av Ystad hamn.

Det finns ett antal nätverk som Region Skåne arbetar inom. Inom landet kanske viktigast sjukvårdssamarbetet i Södra sjukvårdsregionen och i en annan konstellation kollektivtrafiken i Öresundstågssystemet, på andra sätt samarbetas med till exempel storstadsregionerna. Internationellt finns Öresundssamarbetet inom Greater Copenhagen and Skåne Committe. Men också större samarbeten bland annat inom det som kallas STRING, där delar av Tyskland finns med.

– Skåne behöver alla dessa samarbeten, inte minst söderut, säger Pontus Lindberg (M). Därför räcker varken nya svenska storregioner eller att enbart satsa på Köpenhamn, vi behöver också Hamburg, Berlin och Oslo som samarbetspartners.

Pontus Lindberg (M) deltog under fredagen i ett infrastrukturseminarium som Ystad hamn arrangerade i Rönne på Bornholm. Seminariet visar att det gäller att planera för kommunikationer och transporter.

– Tillväxt leder till krav på infrastruktur för resor och godstransporter, säger Pontus Lindberg (M). Och omvänt ger ökade rese- och pendlingsmöjligheter, och fungerande transporter tillväxt.

Peter J Olsson