Lars Thunberg 620 border

Härom kvällen var jag på bio med min fru och såg den verklighetsbaserade The Danish Girl med utmärkta Oscarsvinnaren Alicia Vikander i en av huvudrollerna. En mycket stark filmupplevelse som, fastän speglande 1920-talet, berör ett idag högaktuellt ämne. Filmen skildrar konstnären Einar Wegeners svåra väg som pionjär mot ett könsbyte till hans alter ego, Lili Elbe, ett val som utkräver ett mycket högt pris. Bara någon dag tidigare hade vi sett en lika stark Lina Axelsson Kihlblom i den av SVT välproducerade intervjuserien ”Min sanning”. Hon blev riksbekant som färgstark rektor med stora utmaningar på Ronnaskolan i Södertälje och har uppmärksammats som en skicklig skolledare. Men hennes stora styrka ligger kanske ändå i det sätt på vilket hon berättat om sitt liv som flicka, född i en pojkes kropp, och om den könskorrigering hon valde att genomgå. Två människoöden som får representera ett stort antal människor som inte passat in i den samtida normen.

Berättelserna highlightar återigen en brännande samhällsfråga om intolerans och brist på inkludering, inte minst mot HBTQ-personer. Vi är många som i självrannsakande mening behöver fundera över våra egna attityder, tankar och ord mot människor som inte är som du och jag och som är gränsöverskridande. Som individer och samhällsmedborgare har vi ett ansvar för att bidra till det goda samhället, vi kan inte bara lita på att andra ska fixa det.

Men vi kan inte heller avhända oss det politiska ansvaret i våra kommuner och i regionen. Hur bemöter vi från den offentliga sektorn våra invånare och medmänniskor? Har vi en plan för att minska intolerans och öka inkludering? Region Skåne har i sin regionala utvecklingsstrategi – Det Öppna Skåne 2030 – en målbild och prioriterade ställningstaganden som innefattar folkhälsa och social hållbarhet. I Helsingborg har kommunfullmäktige just antagit ett livskvalitetsprogram där vi knyter ihop miljö och folkhälsa på ett nytt och spännande sätt, kopplat till Vision Helsingborg 2035. Vi går nu vidare på temat livskvalitet i en plan för lika möjligheter. Här ska vi uttrycka hur vår stad blir en öppnare och mer inkluderande stad med hänsyn till HBTQ, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet för funktionsnedsatta. Just nu pågår öppna dialogmöten för att lyssna och lära. Vi har bestämt oss för att öka förutsättningarna för en högre livskvalitet för alla!

Med detta utmanar vi regionen och alla övriga 32 skånska kommuner att intensifiera arbetet för att stärka bilden av ett öppet, varmt och välkomnande Skåne!

Lars Thunberg (KD)
kommunalråd i Helsingborg