Birgitta Södertun (KD)

På tisdagens regionfullmäktige röstade regionfullmäktige igenom en motion från Kristdemokraterna om att förutsättningslöst utvärdera driftsformen för skånsk ambulanssjukvård. Här syns Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

På tisdagens regionfullmäktige röstade regionfullmäktige igenom en motion från Kristdemokraterna om att förutsättningslöst utvärdera driftsformen för skånsk ambulanssjukvård.

Vad händer härnäst, Birgitta Södertun, gruppledare för Kristdemokraterna?
– Nu ska Region Skåne utvärdera kvaliteten på ambulanssjukvården och lyssna till personalen. Idag drivs tre av fyra ambulansdistrikt i privat regi och ett i regionens regi. Vad tycker personalen i den egna driften och vad tycker personalen hos de privata aktörerna? Vilken variant fungerar bäst?

Hur har Kristdemokraternas motion förändrat debatten kring ambulanssjukvård?
– Jag hoppas att vår motion innebär att vi flyttar oss från en debatt där två sidor sitter i ideologiska skyttegravar och håller på privat vård å ena sidan och offentlig vård å andra sidan. Istället måste vi komma fram till hur skåningarna får bästa möjliga vård. Att såväl de andra borgerliga partierna som de rödgröna och Sverigedemokraterna stödde motionen tyder på att vi rör oss i rätt riktning. Tidigare har ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet stött en vänsterpartistiskt influerad linje som går ut på att alla problem i ambulanssjukvården löses om bara allt övergår till offentlig regi. Ambulanssjukvården är för viktig för medborgarnas trygghet för att den ska styras av skrivbordslösningar och enkla populistiska lösningar.

Utvärderingen ska vara förutsättningslös. Innebär det att den kan komma fram till vad som helst?
– Det enda vi är låsta vid är att kvaliteten ska vara hög, att ambulansen ska komma i tid och att pengarna ska användas till så mycket vård som möjligt. Om det sker i offentlig eller privat regi och hur organisationen ska se ut är det man ska komma fram till nu. Sedan ska vi kunna ta ett väl underbyggt beslut senare i år.

Gustav Lundblad