I går lämnade vi in en motion till regionfullmäktige om organdonation. Vi vill att hälso- och sjukvårdsdirektören ska se över hur primärvården bäst kan underlätta för skånska patienter att registrera sig i donationsregistret.

Vi är båda registrerade i donationsregistret och har gett vårt medgivande att våra organ får doneras när vi en dag går bort. Vi vill att det ska bli lättare för fler skåningar att göra detsamma. Det är enkelt att registrera sig, gå in på livsviktigt.se och registrera dig redan i dag.

donationsregister

Livsviktigt.se

Bakgrunden till vår motion är att det finns långa köer för personer som behöver ett nytt organ. Under mitten av 2015 väntade 785 personer på ett eller flera organ. Ett nytt organ innebär ofta ett helt nytt liv med ökad livskvalitet. För de patienter som väntar på ett nytt organ kan väntetiden vara en stor stressfaktor och denna väntetid vill vi minska.

En förutsättning för att en person ska bli aktuell som organdonator är att denne vårdas med respirator på en intensivvårdsavdelning då döden inträffar.

Antalet personer som avlider under dessa omständigheter är inte särskilt många, och antalet personer som dessutom är registrerade donatorer är ännu färre vilket direkt begränsar antalet möjliga organtransplantationer. Region Skåne behöver ta sitt ansvar för att fler skåningar ska ta ställning och anmäla sig till donationsregistret. Här kan vi ta hjälp av primärvården som rutinmässigt kan ställa frågan vid hälsosamtal eller när en ny person listar sig på vårdcentralen exempelvis.

Exakt när det är lämpligt att påminna om anmälan till donationsregistret vill vi att hälso- och sjukvårdsdirektören ska se över. Nationellt kan man tänka sig att möjligheten att registrera sig finns när man skriver teoriprov för körkort.

Vi har en stor förhoppning om att vår motion kommer att bifallas då det är uppenbart att det behövs fler organdonatorer och att köerna till organdonation måste kortas.

För att fler som behöver ett nytt organ ska överleva och för att väntetiden för att få ett nytt organ ska kortas.

Ulrika Heindorff (M)
Anna Jähnke (M)