Per Einarsson (KD), vice gruppledare, ledamot i hälso och sjukvårdsnämnden.

På dagens regionfullmäktige ställde Per Einarsson (KD) en fråga till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S): Kommer du att göra något för att Folktandvårdens mobila enhet ska komma barn till del även i Örkelljunga, Bjärnum, Tyringe, Smygehamn, Veberöd och Ljungbyhed?

Bakgrunden är att folktandvårdsklinikerna på de nämnda platserna, samt Degeberga, Fjälkinge och Lönsboda, slogs samman med andra kliniker 2012 och försvann från respektive ort. Tanken var att Folktandvårdens mobila enhet besöka och undersöka tänderna hos skolbarn på orterna.

Som Opposition Skåne tidigare rapporterat visar dock Folktandvårdens uppgifter att den mobila enheten under förra året bara uppsökte ett litet antal orter – och ingen av de i frågan nämnda. Enheten användes under 9 av 52 veckor på året.

Frågan skickades vidare till Anders Åkesson (MP), som i debatten konstaterade att privata alternativ finns, samt att han fick ”försvara privata vårdgivare mot Alliansen”.

Det hela handlar dock inte om att angripa privata vårdgivare, utan om det faktum att Folktandvården har sistahandsansvar för barn och unga i Skåne. Det innebär att om inte plats finns hos privata kliniker och om inte föräldrar aktivt listar barnen där, så är det hos Folktandvården man får undersöka sina tänder. Bor man då i till exempel Örkelljunga kommun listas man hos Folktandvården i en grannkommun. Istället för att på nära håll från den egna skolan kunna få sina tänder undersökta, tvingas man alltså iväg på långa bussresor. Därför har inte minst Folktandvårdens mobila enhet, som kan undersöka barnens tänder på plats på skolor, en roll att spela.

– När vi fattade beslut om klinikerna 2012 fick vi löftet att det fanns andra lösningar, att den mobila enheten kunde möta upp. Därför blir man besviken när man ser att den använts så lite. Nu ser vi istället att barnen i Örkelljunga råds av Folktandvården att åka bil eller buss till Ängelholm, sa Per Einarsson i fullmäktigedebatten.

Det har också framkommit att en förklaring till att den mobila enheten inte kommit in på skolor på olika orter är att kommuner helt enkelt inte kommit överens med Folktandvården.

– Vi får höra att kommunikationen inte fungerar och att samarbetsklimatet med skolor och kommuner inte är bra. Då måste Region Skåne se till att det förs en bättre dialog, säger Per Einarsson efter debatten.

Gustav Lundblad