När regionfrågan kom upp under interpellationsdebatten på tisdagens regionfullmäktige (1/3) meddelade regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) att Socialdemokraterna har svängt i frågan och inte längre är odelat positiv till en regionförstoring.

– Det grundar jag på att Indelningskommittén har garanterat att finns det ingen vilja från de berörda parterna att gå samman, ska staten inte tvinga ihop några, sa han. Det måste finnas bred politisk förankring.

– Om jag tolkar dig rätt kan ett samgående ske tidigast 2022, kommenterade oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Men hur kommunicerar Region Skåne detta till Indelningskommittén framöver? Och hur har dialogen sett ut så här långt? Landshövdingen och Kommunförbundet Skåne, med de 33 skånska kommunerna, har undrat hur de ska få komma till tals.

På detta svarade Henrik Fritzon att dialogen har fungerat,

– Frågan är inte aktuell. Det kommer inte att ske någon förändring av Region Skånes gränser, sa han.

Något egentligt svar på den upprepade frågan om hur regionstyrelsens ordförande ska säkerställa att Indelningskommittén inte lägger fram ett förslag där Skåne ingår i en större region, fick Carl Johan Sonesson inte.

Märta Stenevi (MP) underströk att överförande av arbetsuppgifter från statlig nivå till regional saknas i diskussionen om storregioner, precis som frågan om funktionella regioner. MP är inte för en större administrativ region.

Något saknas i Rådhus Skånes sessionssal.

Något saknas i Rådhus Skånes sessionssal.

– I Indelningskommitténs delredovisning till regeringen i går (29/2) underströks att man vill lägga ned sjukvårdsregionerna. Det skulle definitivt påverka Region Skånes förutsättningar, sa hon.

Patrik Jönsson (SD) drev på för en folkomröstning.

– Och jag är övertygad om att skåningarna tycker att Skåne är tillräckligt stort, sa han.

– Centerpartiet har varit emot en regionförstoring i många år, sa Birte Sandberg (C).

– Behåll Skåne för skåningarna, sa Hans-Bertil Sinclair (M), som har engagerat sig i frågan länge.

Avslutningsvis konstaterade Carl Johan Sonesson att den skånska flaggan, som tidigare fanns i sessionssalen, saknades.

– Är det Indelningskommittén som har varit och tagit den?

Jonas Duveborn