Förslag från Centerpartiet om sårcentrum blir verklighet inom SUS – sparar både antibiotika, tid och pengar.

Varje år har 4 000 skåningar ett svårläkt sår. Om vi behandlar såren rätt är läkningstiden cirka 50 dagar, cirka 20 procent behöver antibiotika och kostnaden uppgår till ungefär 80 miljoner kronor per år.

Men i dag gör vi ofta fel. Det gör att läkningstiden är cirka 150 dagar, att 90 procent behöver antibiotika och att kostnaden uppgår till ungefär 160 miljoner kronor per år.

Niels Paarup-Petersen

Niels Paarup-Petersen (C)

Efter initiativ från Centerpartiets Niels Paarup-Petersen beslutade sjukvårdsnämnd SUS i fredags att skapa ett kompetenscentrum för sår inom Skånes universitetssjukvård. Syftet är att öka och utveckla kompetensen inom sår och även koordinera behandlingen av komplicerade och svårläkta sår.

– En patient med ett svårläkt sår kan slippa mycket onödigt lidande om vi ger rätt behandling. Men genom bättre sårbehandling får vi också kraftiga minskningar av sjukvårdens kostnader, säger initiativtagaren Niels Paarup-Petersen (C).

En patient som får fel diagnos, och därmed suboptimal behandling som leder till att såret inte läker, kostar 595 000 kronor över två år. Med rätt diagnos och rätt behandling kan kostnaden minska till 20 000 kronor då såret läker inom sex månader och personalbehovet minskar kraftigt.

– Det är en satsning som är otroligt bra både för patienterna och för vården. Om vi bara lyckas ge två patienter extra den korrekta diagnosen från början har vi sparat hem alla pengarna samtidigt som vi sparar stora mängder antibiotika, säger Niels Paarup-Petersen.

Johan Folin