Att konkurrens och privata alternativ inom primärvården är bra för patienter och personal har vi rapporterat om flera gånger, bland annat här och här. Den bilden förstärks nu ytterligare av en nyligen presenterad forskningsrapport från SNS som studerar ledning och styrning inom primärvården.

Enligt forskarna har de privata vårdgivarna något högre sk managementkvalité än de offentligt drivna. Både privata och offentliga vårdcentraler återfinns dock såväl i botten som toppen av listan.

När det gäller personalfrågor är skillnaderna större – privata vårdgivare lyckas i högre grad än landstingsdrivna att rekrytera och behålla nyckelkompetens inom sin verksamhet.

Läs mer här.

Mattias Svensson