På tisdag är det dags för årets första regionfullmäktigesammanträde. Då ställer Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun en fråga till socialdemokratiske ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden Anna-Lena Hogerud.

Idag är möjligheterna för skånska barnfamiljer att få hembesök av läkare små. Inte minst under kvällar och helger, vilket gör att många söker vård på akutmottagningarna i brist på alternativ.

Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

En färsk rapport från Lunds universitet visar att var fjärde besökare på barnakuten i Malmö skulle kunna få vård på en annan vårdnivå. Detta sker samtidigt som beläggningen och köerna till akutmottagningarna runt om i Skåne är stora.

Att som familj behöva lämna hemmet med ett eller flera sjuka barn kan innebära en stor påfrestning. Än värre är det om man är ensamstående. En väg framåt för att avlasta familjerna, och akuterna är att förenkla för barnfamiljer att få hembesök på kvällar och helger.

Idag används läkarbilar i mycket begränsad utsträckning för det här ändamålet. 2015 gjorde Falcks läkarbilar 15697 hembesök. Endast 184 var till barn under 18 år.

Med anledning av detta ställer alltså Kristdemokraternas gruppledare i Region Skåne Birgitta Södertun på tisdagens regionfullmäktige en fråga till Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden:

  Tänker du snarast göra det möjligt för fler barnfamiljer att få hembesök av läkare på kvällar och helger?
Gustav Lundblad