Malmö är på många sätt den svenska integrationens skyltfönster. En underbar stad dit du är välkommen oavsett var du kommer ifrån.

Men 64 procent av flyktingarna i Malmö är utan jobb efter tio år, enligt siffror som Sydsvenskan tagit fram med hjälp av Statistiska centralbyrån, och skolorna i utanförskapsområden misslyckas år efter år med att skapa en framtid för ungdomar. Konsekvenserna är bland annat att barnfattigdomen är större i Malmö än i någon annan svensk stad.

Men när Malmös styrande politiker får siffror som dokumenterar utanförskapet lagda framför sig svarar de med förvåning över det som inte kan vara någon överraskning. Skyltdockorna i skyltfönstret är nakna.

Malmö får nästan en tredjedel av stadens ekonomi från andra kommuner och staten. Ska Malmö räddas måste nationella reformer av arbetsmarknaden kombineras med lokala politiska förändringar. I stort sett har bara Centerpartiet konkreta förslag på reformer, och gång på gång motarbetar Socialdemokraterna dem.

Ska det finnas jobb till flyktingar som inte har den kompetens som svenska arbetsmarknaden kräver måste det skapas jobb som inte finns idag. Enkla jobb där lägre löner är en förutsättning – annars hade de redan funnits. Centerpartiet har föreslagit lägre ingångslöner för nyanlända. Men Socialdemokraterna är emot.

Servicesektorn och besöksnäringen är de sektorer där flest nyanlända får arbete och många skapar företag. Många av dessa arbetstillfällen förutsätter inte en svensk akademisk utbildning och därför har Centerpartiet länge kämpat för rutavdrag för lägre arbetsgivaravgift för ungdomar och för lägre moms på restaurangnotan. Men Socialdemokraterna är emot.

Arbetsförmedlingen ska koppla ihop arbetslösa och lediga jobb. Att det fungerar är avgörande för nyanlända som inte har egna nätverk i Sverige. Men Arbetsförmedlingen har misslyckats med sin uppgift. Få arbetsgivare vill samarbeta med Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlarna förmedlar i genomsnitt mindre än ett jobb per månad. Centerpartiet har därför föreslagit att arbetsförmedlingen konkurrensutsätts och att Malmö blir en försöksregion eftersom det är här utanförskapet och arbetslösheten är som störst. Men Socialdemokraterna är emot.

När flyktingar kommer till Sverige går det flera år innan de får börja arbeta. Det innebär att människor som kommer hit och vill skapa sig ett nytt liv hindras från att säkra sig en egen inkomst. Sverige kräver att de som flytt hit försörjs av det offentliga. När det gått några år och de fått uppehållstillstånd förändras kravet över en natt till att de ska ha jobb. Det är inte en bra ordning. Centerpartiet har därför föreslagit att asylsökande ska kunna jobba från dag ett. Men Socialdemokraterna är emot.

Att arbetslösheten i Malmö är större än i övriga Sverige drabbar särskilt flyktingar och andra nyanlända. Men kommunen tillåter inte privata alternativ inom till exempel hemtjänst. Därmed hindras nya lösningar och nya aktörer från att skapa nya jobb.

Bara kommunen får leverera sådant som hemtjänst även om privata alternativ skulle kunna erbjuda en bättre kvalitet och nyanlända skulle kunna skapa nya tjänster. Centerpartiet har därför föreslagit valfrihet inom välfärdssektorn. Men Socialdemokraterna är emot.

Socialdemokraternas motstånd mot alla reformer som skapar bättre möjligheter för flyktingar och andra nyanlända stryper människors möjlighet till ett första jobb och ett bättre liv. Får inte Malmös flyktingar och nyanlända jobb har varken de eller Malmö någon framtid. Därför är Socialdemokraterna det största hindret för Malmös utveckling.

Bit för bit dräneras det socialdemokratiska skyltfönstret Malmö på betalande kunder och socialdemokraterna hindrar alla försök på att skapa nya modeller som kan skapa nya affärer. Så förstör man en butik. Och så förstör man en stad.

Niels Paarup-Petersen (C)
Malmö