Expressbussarna i Skåne tar många skåningar till sina arbete, skolor och fritidsupplevelser. Med andra ord bidrar Expressbussarna varje dag, och året runt, till att hela Skåne kan leva. För att öka attraktiviteten för busstrafiken och locka fler att välja just bussen, blandannat genom att tidseffektivisera, föreslog Skånetrafiken ett så kallat Superbusskoncept. I ursprungsförslaget innebar detta att de turer med många resenärer på morgonen och på eftermiddagen skulle kompletteras av superbussar. Dessa stannar på färre platser och var menade att spara tid på lite längre pendlingssträckor. Men man skulle låta Expressbussarna vara kvar och fortsätta att stanna på varje hållplats för att trafikförsörja hela Skåne. Detta var Centerpartiet i Region Skåne naturligtvis positiva till.

När nu Superbusskonceptet läggs fram från styret i Region Skåne, S och MP, så saknas dock Expressbussarna mycket oroande nog från förlaget. Det nämns faktiskt inte ett enda ord om vare sig anslutningstrafik eller kompletteringstrafik. I realiteten innebär detta att över 50 % (28 st) av busshållplatserna på expresslinje 4 försvinner, eller för att låna Skånetrafikens ord ”hållplatssaneras” bort. Några av dessa är Benestad, Svampakorset, Öjahill, Frörum, Maglehem, Olseröd och Tings Nöbbelöv. Några ytterligare exempel är de 6 (av totalt 17) hållplatser på linje 5 såsom Simris, Järrestad, Ramsåsa och Anklam. Röddinge ligger precis på gränsen för att drabbas.

När vi bett om en hållbar förklaring till detta hänvisar man till resandestatistiken – de busshållplatser som har färre än 10 resenärer per dag försvinner. Centerpartiet i Region Skåne menar dock att detta inte är en tillräcklig förklaring utan att det i stället är att gömma sig bakom siffror och inte se till vilka konsekvenser detta får. Med statistikens hjälp tar man nämligen bort möjligheter för barn och ungdomar att själva åka till fritidsaktiviteter, skola och till sina högskolestudier. För vuxna tas möjligheten att pendla och bo i hela Skåne, och samtidigt kunna ställa bilen då och då, bort. För äldre innebär detta betydligt minskade möjligheter till en aktiv fritid och att själv kunna välja var man vill leva.

Resandestatistik, all statistik, består förvisso av siffror men varje siffra representerar en människa och hennes möjlighet till ett aktivt liv med den rörelsefrihet hon kan förvänta sig. Och siffrorna är inte statiska, en dag kan det vara 5 resenärer som drabbas och nästa dag 30 stycken. Vi ska också minnas att endast en försumbar tid sparas genom hållplatssaneringen, och om det inte står en resenär på hållplatsen behöver ju inte bussen heller stanna. Vill man öka kollektivtrafikresandet borde åtgärderna i stället påbörjas i andra ändan – med kollektivtrafikfiler och bra busslösningar vid exempelvis infarten till Dalby/Lund, där det är större risk för långa köer och tidstapp. Kort sagt: man lockar inte fler resenärer genom att köra förbi stora delar av skånsk landsbygd. Vi måste från Region Skånes sida låta hela Skåne, och då menar vi verkligen hela Skåne, utvecklas och förbli livskraftigt. Bakom resestatistiken finns våra skånska resenärer – och det är faktiskt dessa som i slutändan allra främst ska räknas.

Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne boende i Tomelilla

Dela det här: