I onsdags besöktes Skåne av  Elisabeth Svantesson (M), andre vice partiordförande och ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Hon ville på plats bland annat studera gränskontrollerna och träffade danska migrationsministern Inger Støjberg (Venstre). Elisabeth Svantesson träffade också representanter för danska LO och skånskt näringsliv. Samt Skånetrafiken och förstås Carl Johan Sonesson (M).

Carl Johan Sonesson (M) och Elisabeth Svantesson (M).

Carl Johan Sonesson (M) och Elisabeth Svantesson (M). Foto: Peter J Olsson

Ett snabbt resultat kom efter bara några dagar, Svantesson frågar i riksdagen Anna Johansson (S): ”Avser regeringen att kompensera transportörerna för kostnader som uppkommer på grund av ID-kontrollerna?”

ID-kontrollerna är ju en angelägenhet för hela landet, men kostnaderna drabbar trafikföretaget, i Kastrupfallet offentligägd kollektivtrafik genom Skånetrafiken, i andra fall till exempel privata bussbolag och rederier. Region Skåne har skrivit brev och  krävt 15 miljoner per månad vilket motsvarar kostnaderna och inkomstbortfallet, men ännu inte fått något svar från regeringen.

I dag uttalade sig Anna Johansson (S) och förklarade att ID-kontrollerna blev kvar i alla fall ”till våren”. Om det är den skånska våren eller den i Norrland framgick inte, troligen gäller det tidigast den senare. Hon ville slippa återinföra kontrollerna om samma situation som förra året uppstod. Om kompensation för kostnaderna sägs att frågan utreds liksom annan kompensation till regionen från regeringen.

Med Elisabeth Svantessons skriftliga fråga ökar pressen på regeringen att komma till skott om kompensation. Ju längre kontrollerna består, desto angelägnare är att de betalas av staten. En kort tid kanske man hade fått stå ut med, men månader av störning mot Öresundsregionen blir med tiden en större belastning.

Peter J Olsson