I valrörelsen 2014 utlovade Socialdemokraterna 32 000 traineejobb i hela landet. Det beskrevs som Socialdemokraternas “viktigaste vallöfte”. I ett pressmeddelande den 12 augusti 2014 konstaterade Henrik Fritzon (S) att detta var “ytterligare ett skarpt förslag för att få fler unga i jobb” och att det ”innebär ca 660 traineeplatser i den skånska vården”.

Väl vid makten sänkte den S-ledda regeringen sina ambitioner och skrev i vårbudgeten förra året att det nog bara skulle bli 18 290 traineejobb under hela mandatperioden, varav 590 under 2015. I höstas konstaterade SVT att det på nationell nivå endast fanns ett enda trainee-jobb registrerat hos Arbetsförmedlingen.

– Mot denna bakgrund tänker jag på regionfullmäktige den 1 mars fråga regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon om han väl vid makten också har sänkt sina ambitioner, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden. Hur många trainee-jobb har Socialdemokraterna skapat i Region Skåne så här långt?

Jonas Duveborn