De privata vårdalternativens belackare på vänsterkanten borde rimligen få sig en tankeställare när de tar del av Läkarförbundets senaste undersökning av primärvården. Undersökningen baserar sig på enkätsvar från praktiserande primärvårdsläkare och ringar in flera intressanta resultat om hur de uppfattar sina förutsättningar att ge patienterna god vård.

På viktiga frågor som om man hade rekommenderat sin vårdcentral till en sjuk anhörig eller om man menar att det finns goda möjligheter till fast läkarkontakt, kommer privata vårdgivare generellt sett bättre ut än offentliga. Allra bäst resultat finns hos de vårdcentraler som är privat drivna och ägarledda.

  • 94 procent av läkarna som jobbar på privat drivna, ägarledda vårdcentraler, instämmer helt eller i stor utsträckning i att de skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig. Siffran för offentligt drivna är 74 procent.

Gällande fast vårdkontakt, vilket är oerhört centralt  för äldre och multisjuka, är skillnaderna ännu större:

  • 80 procent av läkarna som jobbar på privat drivna, ägarledda vårdcentraler är nöjda med förutsättningarna att erbjuda en fungerande fast läkarkontakt. Samma siffra för offentligt drivna är 45 procent.

Det här betyder naturligtvis inte att det saknas bra offentliga alternativ i primärvården. Vad det däremot bekräftar är att det finns en hel del offentliga vårdcentraler som skulle må bra av lärdomar från det privata.

Ta del av undersökningen i dess helhet här.

Mattias Svensson