Frågan om indelningen av Sverige i nya storregioner börjar nu närma sig redovisning från Indelningskommittén. Vilken karta kommittén har för avsikt att presentera den 9 mars spekuleras det friskt om, men allt oftare paras Skåne ihop med enbart Blekinge. Det talas om nya regioner redan från 2019.

– Det vore djupt olyckligt om Indelningskommittén skulle presentera en Skåne-Blekinge-region då motståndet mot en sådan lösning är stort, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Det väcker också frågan om hur regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) har agerat.

Mot denna bakgrund lämnar Moderaterna och Centerpartiet i Region Skåne i dag in en gemensam interpellation till regionfullmäktige (1/3) för att få visshet i hur Socialdemokraterna i regionen har hanterat kontakterna med Indelningskommittén.

– För oss är det en självklarhet att regionfrågan måste underställas de skånska väljarna och växa fram underifrån, säger Birte Sandberg, gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne. Beslut utan att skåningarna får säga sitt vore djupt odemokratiskt.

– Det är viktigt att skåningarna får veta hur partierna ställer sig till att Skåne ska tvingas ihop med en annan del av södra Sverige – och ta ställning till frågan i ett val. Som det är nu har Henrik Fritzon inte ens bemödat sig om att samla partiernas representanter för att försöka finna en gemensam linje, säger Carl Johan Sonesson.

– Och än mindre har Skånes 33 kommuner eller kommunförbundet involverats i frågan, vilket är anmärkningsvärt dåligt, avslutar Birte Sandberg.

Jonas Duveborn