Caroline Hedenström (M)

Caroline Hedenström (M)

Pontus Lindberg (M)

Pontus Lindberg (M)

Det finns problem, och så finns det problem. En del av dem är snarare möjligheter. Andra är hjärnspöken. Som den rödgröna regeringens problembeskrivning av vinster i välfärden.

Socialdemokraterna vill minska viljan för andra än det offentliga att våga satsa på alternativa metoder. Utöver ett rent maktperspektiv – regeringen köpte Vänsterpartiets stöd när de gav sig på företagen i välfärden – bygger den på en förvrängd verklighetsbild.

Motståndet motiveras med att privata alternativ leder till lägre kvalitet och ojämlik vård. Dessutom hävdas det att tillgängligheten för patienterna och arbetsvillkoren för personalen försämras. Inget av detta stämmer. Det finns åtminstone ingen som kunnat påvisa något samband. Mer än i fantasin, alltså. I själva verket är det precis tvärtom: långsiktigt hög kvalitet ger vinst. Därför är fria företagare, oavsett bransch, mycket måna om att presentera bra. Så fungerar marknaden.

Vinster i välfärden är inte ett problem, det är en möjlighet. Vårdvalet har inte heller påverkar jämlikheten i sjukvården negativt. Oseriösa företag ska hållas kort, precis som oseriösa politiker.

För någon vecka sedan lämnades en begäran om uppsägning av avtalet med Region Skåne avseende grå starr-operationer. Detta motiverades med den kraftiga sänkningen av ersättningen för operationerna. Enligt företaget ifråga sänktes ersättningen utan att frågan diskuterades med dem som leverantör innan beslutet fattades. Än så länge har de inte ens fått ut underlaget för beräkningen, som visar hur Region Skåne kommit fram till sänkningen. Frågan är nu vad S+MP tänker göra framöver. Ska vi tillbaka till det läge som rådde innan vårdvalen, det vill säga att patienterna åter får finna sig i att stå i långa vårdköer?

Seriösa företag ger mångfald. I Skåne finns hundratals företag i välfärdssektorn. Tiotusentals skåningar arbetar i dessa företag. Att de ska ha lön, ifrågasätts inte. Inte heller att verksamheten ska utvecklas, kvalitativt och kvantitativt. Att de då inte ska få göra vinst eller omotiverat ska detaljstyras hämmar utvecklingen.

Fri företagsamhet har byggt välfärden i Skåne. Många vittnar idag om att bankerna inte längre lånar ut kapital till investeringar, vilket påverkar tillgången till vård negativt. Företagen vågar inte anställa. Den trygghet som borde vara ett signum både för personal och patienter i all vård, oavsett om den är offentlig eller privat har ersatts av otrygghet.

Moderaterna vill annorlunda. Vi väljer välfärden.

Pontus Lindberg, regionråd

Caroline Hedenström, ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård