lundbergeinarsson_nasby

Lars Lundberg (KD) och Per Einarsson (KD): ”Särskilt i dessa dagar där många av Skånes unga växer upp med psykisk ohälsa bland Skånes unga kan familjecentraler bidra till att förebygga och göra stor skillnad.”

Ett viktigt vallöfte för Kristdemokraterna i valet 2014 var att varje skånsk kommun skulle få en familjecentral. Familjecentralen är en samlingsplats för barnfamiljer på en ort eller en del av en ort. Öppen förskola finns på samma plats som mödrahälsovård, barnhälsovård och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Målet för den här typen av verksamhet är att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar. Familjer kan ta del av den service man behöver på en och samma plats. Särskilt i dessa dagar där många av Skånes unga växer upp med psykisk ohälsa bland Skånes unga kan familjecentraler bidra till att förebygga och göra stor skillnad.

Region Skåne styrs efter valet av ett minoritetsstyre med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och därför kan Kristdemokraterna genom Alliansen få igenom politik. På så sätt fick vi regionfullmäktige att i slutet av 2014 säga ja till vårt förslag om en familjecentral i varje skånsk kommun. Vi specificerade också att vårt förslag skulle bli verklighet till 2016.

Nu har 2015 rullat förbi och året är 2016. Fortfarande har inte varje skånsk kommun en familjecentral. Den rödgröna regionledningen dröjde med att göra beslutet till verklighet. I våras pressade vi dem i regionfullmäktige när gruppledare Birgitta Södertun (KD) frågade hur det gick med planen. Men först nu, när det står klart att man inte lyckas göra verklighet av den beslutade politiken till 2016, verkar det bli verkstad.

På hälso- och sjukvårdsnämnden i december togs nämligen beslut om en handlingsplan för hur varje skånsk kommun ska få en familjecentral. Kristdemokraterna tycker inte att det är acceptabelt att det dröjt så länge, men vi är samtidigt glada för de skånska familjernas skull. Detta är små politiska segrar som kan göra stor skillnad i vardagen för många människor. I det här fallet innebär vår politik att alla barnfamiljer i Skåne kommer närmare viktig samhällsservice och att vi kan fortsätta bekämpa den psykiska ohälsan.

Per Einarsson (KD)
Andre vice ordförande, sjukvårdsnämnd KRYH, Skepparslöv

Lars Lundberg (KD)
Regionfullmäktigeledamot, Sjöbo