Greater Copenhagens strategi för att attrahera utländska investeringar prisas nu av Financial Times, uppger Berlingske. Den ansedda brittiska tidningen anser att den dansk-skånska strategin är bäst i kategorin mellanstora regioner med mellan 1,5 och 4 miljoner invånare, på att dra nytt kapital till sig. Bara under det senaste året bedöms 900 nya jobb i 30 olika företag ha dragits till bägge sidor om Sundet.

– Utvärderingen av samarbetet i Greater Copenhagen så här långt visar att Skåne bör älska Själland ännu mer, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Detta är något vi skånska politiker måste lyfta fram konsekvent i kontakterna med Stockholm.

Financial Times anser framför allt att den strategi som Copenhagen Capacity utvecklat och som integreras med regionens tillväxtbranscher, som cleantech och smart cities, är värt att lyfta fram. Ett exempel är att IBM har valt att etablera sitt nya utvecklingscentra i Malmö, eftersom det i Malmö finns en stor etnisk mångfald – och då staden ligger nära flera universitet och högskolor.

– Financial Times bedömning av de goda tillväxtförutsättningarna vid Öresund är ytterligare en påminnelse om att de gräns- och id-kontroller som har upprättats mitt i arbetsmarknadsregionen är skadliga, säger Carl Johan Sonesson.

– Återupprättandet av gränskontroller mellan EU-länderna är att backa in i framtiden, men förutsättningen för fri rörlighet är att den fungerar. Därför är det rimligt att närmare fundera på om de nationella gränskontrollerna vid Öresund kan ersättas av gemensamma nordiska kontroller vid den dansk-tyska gränsen, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn