Torbjörn Tegnhammar 620 border

På torsdagsförmiddagen (11/2) presenterade Malmös röda minoritetsstyre tilläggsbudgeten för Malmö 2016 i krisen i flyktingmottagandets spår. Dessvärre brister den i förslagen för svenskundervisning och i jobbpolitiken. En tilläggsbudget på 350 miljoner kronor, i en kommun där den totala budgeten omfattar cirka 20 miljarder kronor kan naturligtvis ses som småpotatis i sammanhanget, men det är ett bra tillfälle att diskutera hur pengarna används, oavsett om de fördelas i en ordinarie eller i en tilläggsbudget.

Tilläggsbudgeten, som ska beslutas i kommunstyrelsen nästa vecka, fördelar det extra anslag som Sveriges kommuner får från nationell nivå med anledning av flyktingmottagandet.  Det finns en samsyn kring att behoven är stora i grundskolan och socialtjänsten, samt att det är en god idé att spara en pott centralt för oförutsedda utgifter, men pengarna hade behövt kompletteras med reformer inom framför allt svenskundervisningen och arbetsmarknadspolitiken.

Vi moderater vill ha en språksatsning på nyanlända redan från dag ett. Såväl människorna som kommunen förlorar alldeles för lång tid när människor passivt först får vänta på uppehållstillstånd och sedan på en SFI-plats. Med tiden avtar engagemanget för att komma in i det nya samhället och integrationen blir allt svårare. I stället skulle man kunna inspireras av exempelvis moderata Växjö som sätter igång med svenskundervisning så fort någon kommer till kommunen. I Malmö har vi dessutom problem med att SFI, när man väl får komma dit, tar för lång tid och uppvisar för svaga studieresultat jämfört med många bättre fungerande kommuner.

Under budgetkommunfullmäktige förra året lyckades vi driva igenom ett av våra moderata förslag, nämligen SFI med yrkesinriktad praktik. Det här hoppas jag mycket på om den kommunala förvaltningen lyckas genomföra beslutet på ett bra sätt. Det finns inga rimliga skäl att vänta med yrkesintroduktionen tills svenskan har blivit perfekt. Jämför till exempel med engelskan, där det bara är en väldigt liten del av alla människor i världen som talar den perfekt, medan vi övriga klarar oss alldeles utmärkt med en eller annan form av brytning.

Får människor bara arbete och kan bli en del av samhället är det enklare att hantera en flyktingkris. Det är när det fungerar så illa som det gjort i många år i Malmö, där socialbidrag blivit en permanent försörjning för arbetsföra människor, som vi behöver tala om flyktingpaus. Därför är det så oroväckande när varken företag eller näringsliv nämns i den röda tilläggsbudgeten. Är de rödas svar JobbMalmö vet vi nog alla hur det kommer att gå, tyvärr.

Den som själv aldrig har varit riktigt trångbodd har nog svårt att föreställa sig hur problematisk bostadsbristen kan vara, även om man har tak över huvudet. Allra värst är det kanske för barn, som inte kan få en god studiemiljö hemma. Lösningen är naturligtvis inte att avskaffa läxor som en del extrempartier vill, utan att ta tag i bostadsbyggandet (kombinerat med läxstöd i skolan, så klart). Därför är det bra att den styrande minoritetens tilläggsbudget vill snabba på planprocesser för bostadsbyggandet, men då måste man vara öppen för att bygga högre också och inte slänga bort perfekta lägen på att bygga femvåningshus.

Hade de röda insett att de sitter i minoritet och talat med oss i förväg hade vi från Moderaternas och Alliansens sida sett till att få in de här centrala delarna för arbete och svenska i tilläggsbudgeten. Kanske är det den ständiga krisen i Malmö som gör att de inte förstår hur viktigt det är att det blir rätt den här gången.

Torbjörn Tegnhammar (M)
oppositionsråd i Malmö