Överbeläggningar, stressad personal, och bristande patientsäkerhet. Med anledning av situationen på Helsingborgs lasarett ordnade i går personalen på sjukhuset, med sjuksköterskan Carina Johansson i spetsen, ett möte med Region Skånes politiker om situationen på främst akutmottagningen.

Yvonne Augustin (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Sund som ansvarar för Helsingborgs lasarett, återkom vid flera tillfällen till att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville höja skatten och menade att en skattehöjning hade löst situationen i Helsingborg. Högre skatt hade gett mer pengar som hade kunnat användas för att öppna fler vårdplatser menade hon.

Reaktionen från personalen var blandad. Flera ifrågasatte resonemanget, eftersom en vårdplats inte bara är en säng i ett rum, utan det krävs också personal som tar hand om patienterna. Främst undersköterskor och sjuksköterskor, och dem är det brist på i hela landet.

Stefan Lamme (M) framför Helsingborgs lasarett.

Stefan Lamme (M) framför Helsingborgs lasarett.

Stefan Lamme (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus, poängterade att en stor del av patienterna på akutmottagningen är patienter som hade mått mycket bättre om de hade kunnat få behandling hemma. Det rör sig om de mest sjuka, ofta – men inte alltid – äldre patienter som har kroniska besvär och därför ofta behöver vård. När Alliansen styrde Region Skåne inleddes ett arbete med att skapa olika former av hembesöksverksamhet, som avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och mobila team. När dessa verksamheter är utbyggda kommer akutmottagningen på Helsingborgs lasarett att avlastas.

Annette Linander (C) efterfrågade förslag från experterna, det vill säga sjukvårdspersonalen på sjukhusen. Politikerna behöver förslag från professionen för att veta vilka beslut som politiken kan ta för att förbättra verksamheten. Som politiker kan man inte ha den detaljkunskap som vårdpersonalen har. Sjukvårdspersonalen måste ges möjligheter att, inom de ramar som politiken sätter upp, själva styra verksamheten.
Johan Folin