Hjärt- och kärlsjukvården blir allt bättre i takt med att den medicinska vetenskapen utvecklas. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat kraftigt under de senaste trettio åren, i dag överlever allt fler och allt fler undviker också helt att drabbas. Men även om prognosen förbättrats för både kvinnor och män är hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige. 12 procent av landets befolkning lider i dag av någon hjärt- eller kärlsjukdom och även många barn drabbas. Vi befinner oss alltså i en situation där utvecklingen går i en positiv riktning men där vi samtidigt inte får nöja oss utan i stället aktivt fortsätta att arbeta med detta, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv.

Allt för många kvinnor, och speciellt kvinnor som befinner sig i medelåldern och uppåt, söker fortfarande inte vård i tid. Då ska man minnas att 34 kvinnor varje dag drabbas av hjärtinfarkt i Sverige. Detta beror bland annat på att symptomen inte har tagits på tillräckligt stort allvar, trots att hjärt- och kärlsjukdomar är en minst lika allvarlig sjukdom hos kvinnor som hos män. Allvaret i att nästan en av tre kvinnor som drabbas av hjärtinfarkter avlider av det behöver knappast betonas.  Vi menar att det även behövs fler förebyggande åtgärder, som kunskapsspridning om livsstilsriskfaktorer som högt blodtryck, stress och tobak. Vi behöver också utveckla den skånska vården så att den ännu snabbare kan diagnostisera och ta hand om den som drabbats. I Region Skåne kommer vi därför att driva frågan om en högkvalitativ och patientsäker vård för hjärt- och kärlsjukdomar med särskilt fokus på en jämlik vård och en effektiv diagnostisering.

Nu på söndag är det Alla hjärtans dag, och vi både vill och kommer att fortsatt arbeta för att alla hjärtan ska vara friska –  alla dagar på året.

Birte Sandberg (C)
gruppledare samt ledamot beredningen för framtidens sjukvård
Region Skåne

Ulrika Heindorff  (M)
ledamot regionstyrelsen samt hälso-och sjukvårdsnämnden
Region Skåne