Ordföranden i sjukvårdsnämnd Kryh, Maria Nyman Stjärnskog (S), säger i Kristianstadsbladet (1/2) att hon skulle bli förvånad om en operationsrobot kommer till CSK och att investeringar på Hässleholms sjukhus är viktigare. För oss i Centerpartiet ser vi inte att det finns en motsättning mellan de två sjukhusen. Det handlar inte om att tvingas välja mellan modern operationsutrustning på CSK och förbättrade lokaler i Hässleholm.

Under de kommande åren satsar Region Skåne åtskilliga miljarder kronor vid sjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg i nya sjukvårdsbyggnader och utrustning. Vi anser därför att även sjukhusen i Nordöstra Skåne måste kunna få del av större satsningar kring det de behöver för att fortsätta att utveckla sin verksamhet. Det handlar därför inte om att välja mellan något av de två sjukhusen utan vi ska kunna satsa på båda sjukhusen. Vi måste kunna erbjuda våra patienter en snabbare behandling för cancersjuka oavsett var i regionen de bor och de skulle hjälpas oändligt mycket

Därför kräver vi att de styrandes tydligt skriftligt utreder vad en operationsrobot skulle innebära i förbättringar för våra patienter i Skåne och i synnerhet i nordöstra Skåne. Något som styret röstade ner vid senaste sammanträdet i Kryh där vi yrkade på att få till en skriftlig utredning. Istället nöjer de sig med muntliga redogörelser i nämnden som inte ger några skriftliga dokument för medborgarna att kunna ta del av.

Lars-Göran Wiberg (c), Hässleholm
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden samt sjukvårdsnämnd Kryh

Ingrid Karlsson (c), Kristianstad
Ersättare i regionfullmäktige

Birte Sandberg (c), Tomelilla
Gruppledare, ledamot i beredningen för framtidens sjukvård och regionstyrelsen