Idag lämnar Liberalerna in en motion som handlar om att Region Skåne så snabbt som möjligt ser till att stötta och öka hjälpen till flyktingboendena med rätt psykiatrisk kompetens från barn och ungdomspsykiatrin.

Med den kraftiga tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn tar de skånska kommunerna ett stort ansvar för att möjliggöra ett gott mottagande. Det medför samtidigt att personalen på de olika flyktingboendena får utstå en stor arbetsbelastning, här måste Region Skåne hjälpa till och stötta och samarbeta med exempelvis barn och ungdomspsykiatrin

En av de största utmaningarna är att hjälpa alla de ensamkommande flyktingbarn som behöver hjälp att hantera sina trauman. För att hjälpa dessa barn så bra som det är möjligt föreslår Liberalerna att Region Skåne så snabbt som möjligt ser till att stötta och öka det psykiatriska stödet till flyktingboendena.

Med rätt psykiatrisk kompetens från barn och ungdomspsykiatrin, kan Region Skåne hjälpa den hårt pressade personalen. Region Skånes hjälp kan se olika ut. Det kan exempelvis handla om att bygga upp och inrätta mobila team som kan åka ut till de skånska kommunerna och hjälpa barnen på de olika flyktingboendena.

Mattias Brage (L)