Trafikverket undersöker just nu möjligheten att bygga en ny perrong mellan Öresundsbron och Hyllie station för gränskontroll.

– Detta sänder en mycket olycklig signal om permanentning av gränskontrollerna, kommenterar oppositionsrådet Pontus Lindberg (M). I stället för att bygga fast nya gränshinder mitt i ett intensivt pendlingsstråk borde regeringen se till att komma överens med Danmark om en lösning för att underlätta det dagliga resandet.

– En ny perrong vid Hyllie är logiskt för att underlätta resandet om gränskontrollerna blir långvariga. Men det lär inte öka regionens attraktionskraft, vare sig för företag som funderar på att dra nytta av alla möjligheter i en dynamisk gränsregion eller för de skåningar som är beroende av att kunna pendla smidigt för sitt dagliga levebröd, säger Pontus Lindberg.

Jonas Duveborn