För oss i Centerpartiet i Region Skåne är den högkvalitativa maten en fråga som vi arbetat med mycket länge. Och den mat som produceras här i Skåne och i Sverige i stort är verkligen av just den kvalitet och håller också en sådan hög miljöstandard att den förtjänar att lyftas upp mer. Svenska bönder har varit med att utveckla kanske världens klimatsmartaste och djurvänligaste livsmedelsproduktion. De bidrar även till den skånska utvecklingen genom företagande, sysselsättningsmöjligheter och ett levande landskap. Därför anser vi att närodlade livsmedel inte längre ska nedprioriteras i upphandlingar av S och MP-styret i Region Skåne. Vi tycker helt enkelt att det är viktigare att maten vi serverar på våra sjukhus klarar de högsta kvalitet-och klimatkraven än vad som står på etiketten.

Vilken mat som hamnar på våra tallrikar gör skillnad och svenskarnas intresse och kunskap om mat är både stort och stadigt växande. Och liksom inom så många andra områden går det också trender i mat, och då inte bara i tillagning och råvaror, utan även i matens ursprung. Ekologiska livsmedel har under relativt många år nu varit populära. Många tycker att det känns bra att äta mat som känns miljövänlig. Och mycket är också bra med ekologiska livsmedel liksom med andra typer av jordbruk – vi behöver mångfalden. Däremot blir det problematiskt, och i vissa fall även både kontraproduktivt och onödigt kostsamt när landsting, kommuner och andra offentliga aktörer helt premierar att öka andelen ekologiska livsmedel på bekostnad av vårt svenska jord-och lantbruk. Inte minst eftersom detta med råge både fyller, och i flera fall även överträffar de ekologiska alternativen när det kommer till hänsyn till miljö, djur och natur. Och så finns de dessutom precis här hemma runt knuten.

Eko-produktion har ibland ansetts vara klimatsmartare än andra konventionella livsmedel. Ett ekologiskt jordbruk kräver dock ganska exakt dubbelt så mycket åkermark som traditionellt jordbruk och eftersom utfallet av produktionen inte är lika stort så räcker inte den svenska eko-produktionen till för att fylla de höga volymkvoter som sätts i en del kommuner och landsting. Vilket tyvärr leder till att vi får förlita oss på import och ofta långväga transporter.

Centerpartiet vill därför att man nu från S och MPs sida i Region Skåne lyssnar mer på forskningen och erfarenheten i stället för att som nu allt för ensidigt fokusera på att kraftigt öka andelen eko- livsmedel till vilket pris som helst.

Vi har med rätta högt satta klimatmål i Region Skåne. Det är vi i Centerpartiet stolta över och därför är det faktiskt helt enkelt mer förnuftigt med det närodlade äpplet från Kivik än det ekologiska äpplet från Chile.

Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne