Indelningen av Sverige i fyra elområden innebär ökad ojämlikhet mellan olika delar av landet. Södra Sverige straffas dubbelt upp då taxan är högst här, och då S-regeringar genom beslut 1999 och 2005 har avvecklat de strategiskt viktiga kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. Under några av de kallaste dagarna i januari 2016 var priset i Sydsverige mer än dubbelt så högt som i de norra delarna av landet.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

I veckan var frågan om elområdesindelningen åter uppe i riksdagen. Jonas Jacobsson Gjörtler (M) från Helsingborg frågade energiminister Ibrahim Baylan (S) om vad som görs för att minska ojämlikheten och om han är redo att sänka effektskatten på kärnkraft för att undvika en situation där ännu fler kärnkraftsreaktorer avvecklas i förtid.

Energiministern svarade utan tvekan att han inte kommer att agera för att avskaffa elområdena.
– Jag kommer dock noggrant att följa utvecklingen för att kunna agera om så bedöms nödvändigt, sa han.

Frågan om effektskatten på kärnkraft bemöttes med att den ska energiministern se närmare på.

Interpellationsdebatten avslutade energiminister Ibrahim Baylan senare med:
– Jag kan försäkra ledamoten att jag kommer att följa den här frågan noga.

Jonas Duveborn