För några dagar sedan lämnade Aleris in en begäran om uppsägning av sitt avtal med Region Skåne om grå starr-operationer. Anledningen är bland annat att ersättningen för operationerna har sänkts kraftigt:

Vi tycker det är väldigt olyckligt att nya ackrediteringsvillkor, med bland annat kraftigt sänkta ersättningar, inte diskuteras med oss leverantörer innan beslut fattas. Vid så stora förändringar anser vi det rimligt med en dialog för att säkerställa beslutsunderlaget. Fattas ändå beslut bör vi som leverantörer få tid att hinna anpassa oss till nya villkor.

Vi har bett om underlaget för beräkningen och fått svar om att det är framräknat enligt KPP men har inte fått några siffror som går att härleda eller tolka som visar på att Region Skåne gjort en seriös beräkning och bedömning.

Vi säger därför upp avtalen pga de nya ackrediteringsvillkoren och avsaknad av dialog.

2015 och 2016 sänktes ersättningen med tio procent för det enklaste ingreppet, och för mer komplicerade ingrepp sänktes ersättningen med 33 procent. Ett ingrepp som vårdgivarna förra året fick 12 000 kronor för ger nu bara 8063 kronor i ersättning.

Grå starr-operation.

Grå starr-operation.

Aleris driver fem stycken av de knappt 20 ögonkliniker i Skåne som har avtal om operationer för grå starr. Den nyaste öppnade Aleris så nyligen som i december 2015. Dessa fem kliniker står för ungefär hälften av alla grå starr-operationer i Skåne. Om Aleris avvecklar sina kliniker, och ingen annan tar över, så försvinner alltså en stor andel av skåningarnas alternativ för grå starr-operationer inom den skånska sjukvården. Det lär leda till längre köer, igen.

Innan Allians för Skåne tillsammans med Miljöpartiet införde vårdvalet för grå starr i mars 2012 var det bara drygt hälften av patienterna som fick sin operation inom 60 dagar. Resten fick tålmodigt vänta, eller betala operationen ur egen ficka. Nu klaras nästan alla operationer av inom 60 dagar och patienten betalar bara den vanliga patientavgiften.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet måste ta ställning till om det behövs en utredning och nytt beslut om ackrediteringsvillkoren för grå starr. Hur de kommer att hantera frågan är inte känt.

Johan Folin