Denna banderoll som tackar Lars Adaktusson för hans arbete för att erkänna mördandet av kristna och andra minoriteter i Irak och Syrien sågs i morse i Stockholm. Foto: Jonathan Lindgren

Denna banderoll som tackar Lars Adaktusson (KD) för hans arbete för att erkänna mördandet av kristna och andra minoriteter i Irak och Syrien sågs i morse i Stockholm. Foto: Jonathan Lindgren

Det systematiska mördandet av kristna minoriteter och jezidier som Islamiska Staten begår i Irak och Syrien är folkmord. Det slog Europaparlamentet fast på torsdagen genom acklamation.

Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson har varit starkt pådrivande i ärendet och i omröstningen var det till slut bara ytterkantsgrupperna med socialister (GUE/NGL) och nationalister (ENF) som röstade mot resolutionen.

På sin hemsida skriver Adaktusson: Historiskt beslut: Europaparlamentet erkänner folkmord på kristna.

Detta är i sig ett historiskt beslut. Att Europaparlamentet erkänner ett pågående folkmord med de politiska och folkrättsliga konsekvenser som detta för med sig har aldrig inträffat tidigare. Parlamentets ställningstagande är därmed en kraftig politisk markering och en tydlig signal till EU:s medlemsregeringar, EU-kommissionen och världssamfundet att handfast agera för att stoppa de oerhörda övergrepp som pågår samt intensifiera stödet till de drabbade.

Att beslutet är fattat av folkvalda partiföreträdare från 28 länder med sammanlagt 500 miljoner invånare ger erkännandet en politisk och moralisk tyngd som kan bidra till den upprättelse som offren för terrorn och deras familjer har rätt till. Historiskt är resolutionsbeslutet en tydlig bekräftelse på att kristna, jezider och andra minoriteter utsätts för folkrättens värsta och allra mest avskyvärda brott.

Amerikanska nyhetsmagasinet Newsweek rapporterar: European Parliament Recognizes ISIS Killing Of Religious Minorities As Genocide.

Lars Adaktusson, Swedish member of the European Parliament for the European People’s Party (Christian Democrats) Group, who tabled the resolution, calls the vote a “historic decision” that represents a further step towards recognition of ISIS crimes against Christians, Yazidis and other religious minorities at the United Nations.

“It’s really important that the Parliament passed it, on a political level and a moral level. The significance is the obligations that follow by such a recognition,” he says, speaking to Newsweek by phone. “The collective obligation to intervene, to stop these atrocities and to stop the persecution in the ongoing discussion about the fight against the Islamic State.”

He adds: “It gives the victims of the atrocities a chance to get their human dignity restored. It’s also a historical confirmation that the European Parliament recognized what is going on and that they are suffering from the most despicable crime in the world, namely genocide.”

The radical Islamist group views Yazidis as devil-worshippers and Christians as kafir (disbelievers) and infidels. In 2014, ISIS captured Iraq’s largest Christian town, Qaraqosh, forcing tens of thousands to flee, also seizing the Christian towns of Tal Kayf, Bartella and Karamlesh. In their takeover of the Iraqi city of Mosul, churches and Christian shops were attacked and the group forced the Christian population of 3,000 to flee or be killed unless they converted to Islam or paid jizya (a tax paid by non-Muslims).

Folkmordsresolutionen visar att hårt parlamentariskt arbete kan ge resultat och hopp till utsatta människor. Nu kan större press sättas på världssamfundet för humanitära och militära insatser för att se till att stoppa de enorma kränkningar av människovärdet som just nu pågår i Irak och Syrien.

Lyssna också till Sveriges Radios intervju med Lars Adaktusson i Människor och Tro: EU definierar IS övergrepp som folkmord.

Gustav Lundblad