Region Skåne är en jätteorganisation i medborgarnas tjänst: 33 000 anställda och mer än 35 miljarder kronor i budget. Ska regionen fungera som tänkt krävs ordning och reda. För att inte tala om klara och tydliga signaler från det politiska styret. Blir allting bara 1 procent dyrare har man tappat 350 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.

Det ännu preliminära årsbokslutet för 2015 visar att det S-ledda styret förra året tappade just denna nödvändiga kontroll – och nonchalerade den viktiga styrningen. Resultatet av detta syns tydligt: Det budgeterade överskottet – som behövs för att amortera skulder och säkra pensioner – försvann. Och trots större kostnader och många fler anställda är sjukvårdsköerna inte kortare, utan i snitt längre. Vi har inte fått mer plåster för pengarna.

All erfarenhet visar att ledningens signaler är viktiga för verksamheten. Kostnaderna i Region Skåne började sticka i väg redan i valrörelsen 2014, när många trodde på skattehöjning. Om det nu ändå skulle komma nya pengar så var det ju inte nödvändigt att hålla igen. Under 2015 har signalerna från Styret och regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) hela tiden varit motstridiga: 1. Ni ska hålla budget 2. Men ni får mer pengar om det behövs.

Denna taktik fortsätter Fritzon med. Nu uttrycker han förnöjsamhet med att ha uppnått ett överskott på 0,1 procent, trots att kravet för god ekonomisk hushållning är 2 procent. Och så tillägger han: ”Min bedömning är att vi behöver höja skatten 2016 eller 2017.”

Detta säger han innan året knappt har börjat. Det finns inte en enda ekonomisk uppföljningsrapport. Vi vet heller inte någonting om skatteutveckling eller andra faktorer som styr budgeten, den budget som han stolt presenterade så sent som i oktober. Henrik Fritzon har själv velat flytta budgetarbetet till hösten just för att han anser att man behöver förhålla sig till senast möjliga information inför det kommande året.

Uttalandet nu, några veckor in i 2016, kan inte annat än bidra till att det blir svårare att hålla årets budget. Och kan därmed bli självuppfyllande. Det är ett närmast ansvarslöst uttalande. Fritzon har som ett av sina viktigaste uppdrag att vårda budgeten.

Budskapet att Region Skåne måste hålla i pengarna och göra allt för att använda sina resurser på bästa sätt kan ses som lite tråkigt och snålt. Man talar om nedskärningar, fast det ofta handlar om en lite mindre ökning av budgeten. Med realistiska budgetar – som verksamheten har att förhålla sig till på annat sätt än som historiska dokument – slipper man paniksparande och överdrag.

Region Skåne behöver mer av ekonomiskt ansvarstagande. Inte minst för att ha pengar att göra av med där och när det verkligen behövs. Även Fritzon talar om den sjukhusförnyelse vi står inför i Region Skåne. Där äldre lokaler ska ersättas av moderna sjukhus. Det blir inte billigt, men det kan bli väldigt mycket bättre.

Även hemsjukvården står inför en kraftfull utveckling där teknik och ny organisation kan föra ut vården dit där den behövs. Ingen 95-åring ska behöva tas från sitt boende för att vänta i timmar på akutmottagningen för behandlingar och provtagning som lika gärna skulle kunna tas hemma.

Det är för att kunna göra sådana nysatsningar som vi måste hålla hårt i ekonomin. Sparsamhet och ordning och reda gör vården bättre.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare och regionråd
Region Skåne

Gilbert Tribo (L)
gruppledare och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Skåne