Det står nu klart att Liberalernas motion om att erbjuda fria preventivmedel till kvinnor upp till 26 år gick igenom på hälso- sjukvårdsnämnden i slutet av förra veckan. Det är en stor vinst för unga kvinnor som får tillgång till alla preventivmedel som inte erbjuds kostnadsfritt idag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot förslaget.

– Det är inte rimligt att det beroende på om du använder spiral eller p-piller ska avgöra om du får betala för ditt preventivmedel eller inte, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Skåne är en av regionerna som ligger över rikssnittet när det gäller antalet aborter varje år, det är en utveckling som behöver tas på allvar. Liberalerna föreslår därför att Region Skåne startar en treårig testverksamhet där alla preventivmedel blir kostnadsfria, inte enbart preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen som det är idag. Norrbotten gjorde detta för fyra år sedan och det medförde en minskning med 50 procent av antalet aborter.

– Trots att vi har tagit steg i Skåne för att möta högsta abortsiffror med bland annat gratis p-piller för kvinnor upp till 25 år behöver vi ta ett större grepp och även innefatta alla andra preventivmedel. Säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Mattias Brage

Fakta:

  • Sedan 2013 erbjuds kvinnor upp till 25 år fria preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen.
  • Läkemedelsförmånen är begränsad när det gäller vilka sorters preventivmedel som ingår vilket innebär att vissa preventivmedel subventioneras inte.
  • Norrbottens länslandsting har infört fria preventivmedel för kvinnor upp till 26 år sedan 2011 och har halverat antalet aborter.