väljarrörlighetNu finns rapporten Flytande väljare på Statistiska centralbyråns hemsida. Där presenteras för första gången en sammanställning med fördjupade analyser av svensk väljarrörlighet. Den är baserad på  Valundersökningarna 1956-2014 och visar hur väljarna rört sig mellan partierna under valrörelserna och mellan valen. Analyser av väljarrörlighet ger större insikter om vilka signaler väljarna vill sända till det demokratiska systemet genom sitt beteende vid valurnorna.

Camilla Westdahl